คำถาม

ATM SIM สามารถทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารใดได้บ้าง?

ตอบ

สามารถทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารกสิกรไทยและต่างธนาคาร (บริการใหม่) 9 ธนาคาร ดังนี้

  1. ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
  2. ธนาคารกรุงไทย (KTB)
  3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)
  4. ธนาคารทหารไทย (TMB)
  5. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
  6. ธนาคารนครหลวงไทย (SCIB)
  7. ธนาคารยูโอบี (UOB)
  8. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (SCBT)
  9. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB)
ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎24-09-2014 09:07
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง