คำถาม

ATM SIM มีความแตกต่างจากซิมปกติทั่วไปอย่างไร?

ตอบ

ขนาดความจุต่างกัน โดย ATM SIM จะมีขนาดความจุ 128K ขณะที่ซิมทั่วไปจะมีขนาดความจุ 16K และ 64K นอกจากนี้ ATM SIM ยังมีเมนูเพิ่มเติมต่างจากซิมอื่น คือเมนู ATM SIM ซึ่งสามารถใช้บริการต่างๆ ได้เหมือนมีตู้ ATM ติดตัว

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎23-09-2014 11:08
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง