ในดีแทคแอป ระบบเติมเงิน มีภาษารองรับกี่ภาษา ?

 

 ดีแทค แอป ระบบเติมเงิน มีภาษารองรับ  3 ภาษา คือ 

1. ภาษาไทย

2. ภาษาอังกฤษ

3. ภาษาพม่า

โดยมีขั้นตอนการตั้งค่า ดังนี้ 

 

1. เข้า  ดีแทค แอป > ไปที่เมนู อื่นๆ > คลิกที่เมนู ตั้งค่า

ภาษาบนดีแทคแอประบบเติมเงินภาษาบนดีแทคแอประบบเติมเงิน

 

2. เลือกเมนู ภาษา และ เลือกสามารถที่ต้องการใช้งาน

ภาษาบนดีแทคแอประบบเติมเงินภาษาบนดีแทคแอประบบเติมเงิน

 

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎10-07-2019 10:01
อัพเดตแล้วโดย:
 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง