คำถาม

เมื่อมีการ Login สามารถเลือกรับหรือไม่รับข้อความการแจ้งใช้งานบริการออนไลน์ได้หรือไม่?

ตอบ

ข้อความเตือนเมื่อมีการ Login สามารถเลือกรับ/ไม่รับข้อความก็ได้

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎25-09-2014 09:32
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง