คำถาม

อยากบล็อกเบอร์ ต้องทำอย่างไร ?

ตอบ

บริการ call screening เป็นบริการบล็อคหมายเลขเลือกรับสายและเลือกไม่รับสาย  ซึ่งเป็นบริการช่วยจัดการกับ สายโทรเข้าว่าจะเลือกรับสาย หรือเลือกไม่รับสาย ได้สูงสุดถึง 20 เลขหมาย เสียค่าบริการ 30 บาท/เดือน  สามารถสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่หมายเลข *7143 คิดค่าบริการโทรออก 3 บาท/ครั้ง โดยสามารถทำรายการได้เฉพาะหมายเลขมือถือ และเบอร์บ้าน เท่านั้น

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎30-08-2016 02:23
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง