คำถาม

หากไม่ใช้บริการนำรูปออกจาก Capture ที่เตรียมไว้ให้ แต่ดาวน์โหลดผ่านทาง Capture App โดยตรง ไฟล์จะมีขนาดเท่าไร

ตอบ

หากลูกค้าดาวน์โหลดเป็นไฟล์ .zip (Winzip) ไฟล์จะมีขนาดไม่เกิน 4 GB
แต่หากเป็นไฟล์ .rar (Winrar) จะมีขนาดไม่เกิน 8 GB  

 

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
2 จาก 2
อัพเดตล่าสุด:
‎06-11-2017 11:04
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (2)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง