คำถาม

ส่งข้อความ SMS แล้วหน้าจอแสดงข้อความว่า "ระบบไม่สามารถทำรายการได้ในขณะนี้ " เป็นเพราะสาเหตุใด?

ตอบ

แสดงว่าเลขหมายปลายทางที่ระบุส่งออก มีเบอร์ที่สถานะระงับสัญญาณการใช้บริการอยู่ แนะนำตรวจสอบด้วยการสอบถามเลขหมายปลายทางที่ลูกค้าทำการส่ง SMS

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎25-09-2014 09:24
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง