คำถาม

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับหลังการสมัคร dtac Life Care มีอะไรบ้าง

ตอบ

หลังสมัคร dtac Life Care จะได้รับ

    ◦ ลูกค้าจะได้รับสิทธิคุ้มครองทันทีเมื่อชำระค่าบริการเต็มจำนวนและไม่เกินกำหนดชำระ

โดยสิทธิคุ้มครองจะมีผลตั้งแต่วันที่ชำระค่าบริการในรอบบิลนั้น ถึงวันครบกำหนดชำระค่าบริการในรอบบิลถัดไป

​ ​

   ◦สิทธิการคุ้มครองจะถูกต่ออายุเมื่อชำระค่าบริการเต็ม​จำนวนภายในวันครบกำหนดชำระโดยสิทธิการคุ้มครอง

ระบบจะต่ออายุนับจากวันที่ชำระค่าบริการจนถึงวันครบกำหนดชำระในรอบบิลถัดไป

   ◦การคุ้มครองจะเป็นลักษณะรอบบิล ต่อรอบบิล ไปเรื่อยๆ หากเดือนใดชำระล่าช้า หรือบางส่วนก็จะไม่ได้รับ

ความคุ้มครองในรอบบิลเดือนนั้น

 

   ◦ก่อนครบกำหนดชำระค่าบริการตามเงื่อนไข 5 วัน จะมีการส่ง SMS แจ้งเตือนให้ลูกค้าทำการชำระค่า

บริการเพื่อรับสิทธิคุ้มครอง

 

   ◦​​ลูกค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองจากทาง บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต ในกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

(ไม่รวมค่ารักษาพยาบาล ) โดยสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ จะขึ้นอยู่กับอายุในการใช้งาน/ยอดใช้งานของลูกค้า

และการชำระค่าบริการเต็มจำนวน และตรงกำหนดชำระ (รับสิทธิ์รอบบิล ต่อรอบบิล)​

 

หากลูกค้าจดทะเบียน และเข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า 1 เบอร์ ทุกเบอร์จะได้สิทธิ์ทั้งหมด ในวงเงินคุ้มครอง

ไม่เกิน 1 ล้านบาท แต่ทุกเบอร์ต้องชำระค่าบริการที่เต็มจำนวนและตรงกำหนดชำระ ​​

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎08-11-2017 02:19
อัพเดตแล้วโดย:
 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
แท็ก (1)
ความคิดเห็น

แล้วคุ้มครองยังไงบ้างคะ ขอรายละเอียดหน่อยคะ