คำถาม

สามารถเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์สำหรับรับรหัสเข้าใช้งานบริการออนไลน์ได้หรือไม่? 

ตอบ

ได้ กรณีเลือกส่งรหัสเข้าใช้งานไปที่หมายเลขอื่นได้เฉพาะเบอร์ในระบบดีแทคเท่านั้น โดยให้ระบุเบอร์ในระบบดีแทคที่ต้องการและต้องมีสถานะใช้งานปกติ โดยเข้าไปที่เมนูเปลี่ยนแปลงข้อมูลและบริการต่าง ๆ ในบริการออนไลน์เพื่อทำการเปลี่ยนแปลง

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎25-09-2014 08:26
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง