คำถาม

สมัครสมาชิก Capture แบบรายปีและชำระเงินแล้ว จะสามารถขอคืนเงินได้หรือไม่

ตอบ

ท่านจะได้รับค่าสมาชิกคืนในกรณีที่อายุของสมาชิกท่านผ่านมาแล้วน้อยกว่า 11 เดือน กรุณาติดต่อ Capture

โดยตรงที่นี่ https://support.capture-app.com/hc/th/articles/236352848 เพื่อดำเนินการขอคืนเงินค่ะ

 

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
3 จาก 3
อัพเดตล่าสุด:
‎06-11-2017 02:07
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (2)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง