วิธีการแก้ไขเบื้องต้นกรณีลงทะเบียน e-KYC ไม่ผ่าน

 

กรณีเปิด Browser ไม่ได้ต้องต้องแก้ไขอย่างไร
ตรวจสอบตัวเครื่องที่ใช้ลงทะเบียน
 
    - iOS เปิดจาก Safari
    - Android เปิดจาก Chrome
ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎19-10-2020 01:55
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง