คำถาม

ลิงค์ที่ได้มาจากการใช้บริการนำรูปออกจาก Capture (Capture Takeout Service) จะมีอายุเท่าไร

ตอบ

ลูกค้าสามารถใช้งานดาวน์โหลดลิงค์ได้ภายใน 14 วันหลังจากทำการขอลิงค์ค่ะ หากเกินเวลาที่กำหนด

ลูกค้าสามารถทำรายการขอรับลิ้งค์ใหม่ได้ โดยเข้าไปที่ takeout.capture-app.com ค่ะ 

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
5 จาก 5
อัพเดตล่าสุด:
‎06-11-2017 02:29
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (2)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง