คำถาม

ระหว่างใช้งาน dtac AppControl จะสังเกตอย่างไรหาก VPN กำลังขัดข้อง?

ตอบ

1. หาก VPN ของ dtac AppControl ขัดข้อง สัญลักษณ์ “กุญแจ” จะหายไป และเห็นสัญลักษณ์ dtac ขึ้นมาแทน

2.  คุณจะได้รับ notification จากระบบ แจ้งว่า VPN ของ dtac AppControl ขัดข้อง

3. คุณสามารถคลิกที่แอพฯ dtac AppControl และหาก VPN ขัดข้อง คุณจะเห็นข้อความแจ้งให้ทราบ

 

 

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
3 จาก 3
อัพเดตล่าสุด:
‎18-03-2016 12:05
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (2)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง