คำถาม

บริการเสริม MMS: กรณีส่ง MMS ไปยังเครื่องที่ไม่รองรับบริการ ระบบจะสามารถเก็บข้อความในระบบไว้นานกี่วัน และสามารถตรวจสอบภาพ MMS ผ่านช่องทางใด?

ตอบ

กรณีส่ง MMS ให้เครื่องที่ไม่รองรับ MMS นั้นระบบเก็บไว้นาน 3 วัน โดยให้เข้าไปดูข้อมูลผ่านhttp://www.dtac.co.th/mmsweb และเก็บข้อมูลใน MMS ไว้บนเว็บไซต์ได้นาน 7 วัน

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎24-09-2014 11:16
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง