คำถาม

บริการออนไลน์ (e-service) คืออะไร?

ตอบ

บริการออนไลน์ หรือ e-service คือ ช่องทางบริการตนเอง (Self-service) ที่ลูกค้าสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลการใช้งานและบริการต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเองในเบื้องต้น

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎23-09-2014 08:38
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง