คำถาม

ทำไมต้องอนุญาตให้ใช้ VPN ก่อน ถ้าจะใช้ dtac AppControl?

ตอบ

dtac AppControl ใช้ VPN เป็นตัวส่งข้อมูลการใช้งานต่าง ๆ โดย VPN จะต้องเปิดใช้งานอยู่เสมอ

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
2 จาก 2
อัพเดตล่าสุด:
‎18-03-2016 12:04
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (3)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง