คำถาม

ถ้าจะใช้ dtac AppControl จะสังเกตอย่างไรว่ามีการเปิดใช้ VPN อยู่?

ตอบ

1. สังเกตสัญลักษณ์ “กุญแจ” ที่ด้านบนบนของจอโทรศัพท์

2. หากมีการเปิดใช้ VPN ระบบจะขึ้น notification ให้ทราบเสมอ

 

 

 

 

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
3 จาก 3
อัพเดตล่าสุด:
‎18-03-2016 12:05
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (2)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง