ต้องการแจ้งเรื่อง เงินหาย ค่าอินเตอร์เน็ตเกินจริง ต้องแจ้งที่เมนูอะไรใน ดีแทค แอป

 

1. เข้าดีแทคแอป >> เมนู อื่นๆ >> คลิก เมนูแจ้งเรื่องการใช้งาน

เงินหาย11.pngแจ้งเรื่องการใช้งาน

2. คลิก >> สอบถามเงินหาย

เงินหาย22.pngแจ้งเรื่องการใช้งาน

3. คลิก >> ค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต 

เงินหาย33.pngแจ้งเรื่องการใช้งาน

4.พิมพ์รายละเอียดในการแจ้งเงินหายให้ครบถ้วน >> และคลิก ส่งข้อมูล

เงินหาย55.pngแจ้งเรื่องการใช้งาน

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎10-07-2019 01:43
อัพเดตแล้วโดย:
 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง