ต้องการเปิดการแจ้งเตือนตอนเน็ตใกล้หมด ใน ดีแทค แอป ต้องทำอย่างไร 

 

1. เข้าสู่ระบบ ดีแทค แอป

แจ้งเตือนเน็ตใกล้หมดแจ้งเตือนเน็ตใกล้หมด

2. คลิกที่ เมนู อื่นๆ > คลิกที่ การตั้งค่า 

แจ้งเตือนเน็ตใกล้หมดแจ้งเตือนเน็ตใกล้หมด

3. ไปที่แถบ แจ้งเตือนเน็ตใกล้หมด 

แจ้งเตือนเน็ตใกล้หมดแจ้งเตือนเน็ตใกล้หมด

4. เลื่อนเปิด การแจ้งเตือนเน็ตใกล้หมด ให้เป็นสีฟ้า

แจ้งเตือนเน็ตใกล้หมดแจ้งเตือนเน็ตใกล้หมด

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
2 จาก 2
อัพเดตล่าสุด:
‎10-07-2019 09:45
อัพเดตแล้วโดย:
 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง