คำถาม

ตอนเปิดใช้งาน dtac AppControl ไม่เห็นข้อความแสดงการอนุญาตให้ใช้ VPN?

ตอบ

อุปกรณ์แอนดรอยด์บางชนิดอาจมี bug ซึ่งทำให้ VPN ไม่แสดงสถานะการเปิดใช้งาน แนะนำให้คุณรีสตาร์ทเครื่องใหม่ ข้อความการใช้งาน VPN จะแสดงขึ้นมาอีกครั้ง

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
2 จาก 2
อัพเดตล่าสุด:
‎18-03-2016 11:55
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (2)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง