คำถาม

ตรวจสอบรายการโทรออกสามารถดูได้ย้อนหลังสูงสุดกี่เดือน?

ตอบ

ตรวจสอบรายการโทรออกของยอดที่ออกใบแจ้งค่าบริการแล้วย้อนหลังได้ 6 เดือน

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎22-09-2014 07:43
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง