คำถาม

ฉันสามารถใช้ VPN อื่นเพื่อใช้งาน dtac AppControl ได้หรือไม่?

ตอบ

ในการใช้งาน VPN บนแอนดรอยด์อนุญาตให้เชื่อมต่อได้เพียง 1 VPN เท่านั้น คุณไม่สามารถใช้แอพฯ ที่เชื่อมต่อกับ VPN อื่นได้ขณะกำลังใช้ dtac AppControl

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
2 จาก 2
อัพเดตล่าสุด:
‎18-03-2016 11:56
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (2)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น

Alex VPN: Fastest & Secure VPN

 

20210812_205807.png


Download the Alex VPN ( Virtual Private Network ). Now by downloading this VPN application you are connected to the world’s fastest VPN service ever.

Features of this Super VPN Application: -

- Best VPN :- The Alex VPN is absolutely free to use you will never be asked to pay money anytime while using this application. So now your entertainment is 100% free using this amazing and best free VPN application.

- Express VPN :- Alex VPN is not only an open VPN but also the fastest VPN you have ever used. While using any of the servers of this fast VPN app you will never face any ping drop in any of your tasks done using this wonderful Alex VPN app.

- Secure VPN :- Alex VPN is open and even the safest VPN application you should definitely try this secure VPN apk once are going to love this app. Your security is our responsibility therefore we are using the ultra-safe IPsec feature to always secure your IP address from the wrong hands.


Why Have Alex VPN on Your device?

- The save VPN connections are always encrypted for you.
- Best VPN to have on your device as it is the fastest and secure VPN apk.
- Alex Secure VPN contains many VPN servers. And therefore it is the fastest free VPN to have on your smartphone device.
- Alex VPN is not only high speed VPN but it is also very much secure.
- Alex provides the lowest ping while gaming as it is also known as Game VPN.
- Pubg VPN : It is the best VPN for PUBG

Google Free VPN :-
> Alex is only the application on the Google platform which contains qualities like :
> VPN Secure : As security is the topmost priority of the users while using VPN.
> VPN Google :- Alex provides you the Virtual Private Network or tunnel network to google by hiding your IP.
> Game VPN : Alex VPN is specially designed for the game that is not supported in your regions, so Alex is boosting the gaming community.

How to use a Turbo Alex VPN?
— Using Alex Vpn services is very easy as just downloading this amazing, fastest, and Secure Alex VPN App.
— You just have to simply launch the Alex VPN app after installing the application and after launching just scroll on the various VPN servers available within the Alex VPN and can select any of the servers you want.
— And, Now you are ready to surf the fastest VPN services. It not only helps you to surf the fastest VPN servers but also provides Lagg free and ping booster environment while gaming.

How much secure is Alex VPN?
- Alex VPN provides you your virtual gateway while surfing private sites or pages.
- Alex Vpn allows only & only Authenticated remote access using encryption techniques.
- Your data that you surf using this amazing VPN application is End To End Encrypted with the latest encryption technologies.
- While surfing using public networks your data can be easily tracked by anyone so using this Alex Vpn app you can even surf using public networks with all data privacy.
- Provides data privacy from your internet service provider
- Provides security while working remotely

Who can effectively use this amazing secure Alex VPN app?
- Group of people who use to surf Public Wifi
- People who regularly visit the unsecure website and app
- People who want to visit websites that are being disabled by their service providers.
- Very useful for a group of people who don’t want to reveal their location


So, What are you waiting for? Download this amazing, free, and OpenVPN on your android device today!!! And also, Please don’t forget to share this app with your friend so that they can also enjoy this fast and secure Alex VPN.

As we believe in “Sharing Is Caring”.

 

Download Now!!!

 

Alex VPN 1.png

 

Alex VPN 2.png

 

Alex VPN 5.png

 

Alex VPN 6.png

 

Alex VPN 7.png