คำถาม

จะทราบได้อย่างไรว่าเปลี่ยนอีเมลที่รับ e-invoice เรียบร้อยแล้ว?

ตอบ

ลูกค้าสามารถตรวจสอบด้วยตนเองได้ทางเว็บไซต์ผ่าน บริการ e-service ที่เมนู “มายโปรไฟล์” หรือโทร. 1678 dtac call center (*ไม่มีการแจ้งข้อมูลทาง SMS)

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎24-09-2014 12:09
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง