คำถาม

ขณะใช้งาน dtac AppControl สามารถเชื่อมต่อฮอตสปอตได้หรือไม่?

ตอบ

 AppControl จากหน้า Settings และหากต้องการใช้ dtac AppControl อีกครั้งหลังจากหยุดการเชื่อมต่อฮอตสปอต คุณจะต้องเปิด dtac AppControl ที่หน้า Settings อีกครั้ง

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
2 จาก 2
อัพเดตล่าสุด:
‎18-03-2016 12:01
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (3)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง