คำถาม

การเข้าใช้บริการออนไลน์ สามารถกำหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน 4 หลัก ในการเข้าใช้งานเองได้หรือไม่?

ตอบ

รหัสผู้ใช้จะต้องเป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือดีแทค 10 หลักที่ใช้งานอยู่เท่านั้น ส่วนรหัสผ่าน 4 หลัก ผู้ใช้สามารถกำหนดได้เอง

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎25-09-2014 08:11
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง