คำถาม

การส่ง SMS ไปต่างประเทศมีวิธีการกดอย่างไร?

ตอบ

เมื่อพิมพ์ข้อความเรียบร้อยแล้ว ตอนใส่หมายเลขปลายทางให้กดเครื่องหมาย + ตามด้วยรหัสประเทศ ตามด้วยเลขหมายปลายทาง เท่านนี้ก็สามารถส่ง SMS ไปยังเลขหมายปลายทางที่อยู่ต่างประเทศได้

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎24-09-2014 12:05
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง