คำถาม

การรับ e-invoice หรือใบแจ้งค่าบริการทางอีเมล เร็วกว่าการรับทางจดหมายกี่วัน?

ตอบ

จัดส่งถึงคุณเร็วกว่าทางจดหมาย 1-8 วัน

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎25-09-2014 08:02
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง