คำถาม

การย้ายเบอร์จาก DTAC > 4G DTAC  รูปจะหายหรือไม่

ตอบ

ไม่หาย

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
2 จาก 2
อัพเดตล่าสุด:
‎07-05-2015 11:15
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (2)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง