คำถาม

การคิดค่าบริการต่าง ๆ: โทรออกแล้วไม่มีผู้รับสายปลายทาง แต่ทำไมถึงถูกเรียกเก็บค่าบริการ?

ตอบ

 1) ตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ www.dtac.co.th ตรวจสอบย้อนหลัง ได้ 6 เดือนและสามารถตรวจสอบยอดระหว่างการใช้งานได้ด้วยโดยตรวจสอบได้เฉพาะการใช้งานที่มีการคิดค่าบริการ โดยดำเนินการดังนี้ค่ะ

  • เข้าสู่ www.dtac.co.th และ คลิก คำว่า " E-service " คลิกคำว่า "ลงทะเบียน" กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการลงทะเบียน และ คลิกคำว่า "รับรหัสผ่าน" รอสักครู่ระบบจะส่ง SMS รหัสผ่าน เป็นตัวเลข 4 หลัก มายังเครื่องโทรศัพท์
  • นำรหัสผ่านที่ได้รับ กรอกในช่อง "กรอกรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มลงทะเบียน" อ่านเงื่อนไขการใช้บริการออนไลน์ และกด "ยอมรับ" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียนต่อไปค่ะ
  • หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบรายละเอียดการใช้งานได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้คะ
  • ทำการ Log In เข้าสู่ www.dtac.co.th โดยใส่รหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน
  • เลือกที่เมนู : เช็คยอดค่าโทรและใบแจ้งค่าบริการ
  • เลือกที่เมนู : รายละเอียดค่าโทรที่เรียกเก็บเรียบร้อยแล้ว (สำหรับยอดที่ออกเป็นใบแจ้งค่าบริการแล้ว ตรวจสอบย้อนหลังได้ 6 เดือน) หรือรายละเอียดค่าโทรระหว่างรอบบิลที่ยังไม่เรียกเก็บ (สำหรับยอดการใช้งานระหว่างเดือนปัจจุบันที่ยังไม่ตัดรอบบิล) หากต้องการตรวจสอบ “รายละเอียดค่าโทรที่เรียกเก็บเรียบร้อยแล้ว” ให้คลิกเลือกเลขที่อ้างอิง ของเดือนที่ต้องการทำรายการแล้ว เลือกรายละเอียดการใช้โทรศัพท์ และทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ค่ะ
  • กดรับรหัสผ่าน (รอสักครู่ระบบจะส่งรหัสผ่าน เป็นตัวเลข 4 หลักมายังเครื่องโทรศัพท์) นำรหัสผ่านที่ได้รับ กรอกลงในช่อง “กรอกรหัสผ่าน” และกด ตกลง จากนั้น จะพบรายการใช้งานโทรออกและการใช้งานบริการเสริมต่างๆ ค่ะ

2) ตรวจสอบจากเครื่องแฟกซ์อัตโนมัติ โดยการกด *1818 โทรออกจากเครื่องมือถือที่ต้องการตรวจสอบ จะขอย้อนหลังได้สูงสุด 3 เดือน คิดค่าบริการนาทีละ 1 บาท

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
2 จาก 2
อัพเดตล่าสุด:
‎23-09-2014 09:50
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง