การขอคืนเงินผ่านช่องทาง Google Play Web portal

 

* หมายเหตุของการขอคืนเงิน

-ขึ้นอยู่กับนโยบายของทาง Google Play โดยลูกค้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

 

1.ไปที่เว็บ คลิกเลย

 

2.กรอก email account ที่ลงทะเบียนใน Google Play Store หากไม่ทราบ สามารถเช็คได้ใน ภาคผนวก ก.

 

 

  1.  กรอก Password ของ email account เพื่อทำการ Login แล้วกด Sign in

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก.

วิธิการตรวจสอบ Email account ที่ลงทะเบียนใน Google Play Store

 

 

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎13-05-2020 01:09
อัพเดตแล้วโดย:
 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น

ใช้ดีมากเลยครับ