ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม บริการเสริม dtac internet: กรณีลูกค้าเดินทางไปต่างประเทศ ต้องทำการตั้งค่าบริการเสริม Data roaming อย่างไร? ตอบ ไม่ต้องทำการตั้งค่าที่มือถือใด ๆ เพิ่มเติม โดยจะใช้การตั้งค่าที่เคยตั้งไว้ตอนที่อยู่ที่ประเทศไทยตามปกติ แต่ต้องเปิดบริการ International Roaming ก่อนจึงจะสามารถใช้งาน data roaming ได้
ดูบทความเต็ม
คำถาม ลูกค้าระบบรายเดือนที่ใช้งานบนโครงข่าย dtac Network และเปลี่ยนซิมการ์ดแล้ว สามารถระงับ data roaming ได้หรือไม่? ตอบ สามารถระงับ data roaming ได้ตามปกติผ่านช่องทาง USSD หรือแจ้งทาง call center
ดูบทความเต็ม
คำถาม เมื่อย้ายมาโครงข่าย dtac Network ในบางพื้นที่มีสัญลักษณ์ R หรือ Roaming ขึ้นที่หน้าจอ มีหมายความว่าอย่างไร สามารถใช้งานได้ตามปกติและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่? ตอบ สำหรับโทรศัพท์ทุกรุ่น เมื่อไม่ได้อยู่ในบริเวณที่มีเครือข่าย dtac Network (สัญญาณ 3G 2100MHz) ตัวเครื่องจะทำการ Roaming ไปใช้งานบนเครือข่าย dtac (สัญญาณ 3G 850MHz หรือ สัญญาณ 2G 1800MHz) ทำให้โทรศัพท์บางรุ่นขึ้นสัญลักษณ์ Roaming แต่ยังสามารถใช้งาน Voice และ Data ได้ตามปกติ ยกเว้น โทรศัพท์บางแบรนด์ เช่น i-mobile, Gnet และ Oppo ที่ต้องทำการเปิดใช้งาน Data Roaming ก่อน จึงจะสามารถใช้งาน Data ตามปกติได้ ทั้งนี้ การใช้งานดังกล่าว จะคิดค่าบริการตามปกติ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ดูบทความเต็ม
คำถาม ถ้าใช้งานซิม dtac Network ในต่างประเทศไม่ได้ ต้องทำอย่างไร? ตอบ ลูกค้าที่ใช้ซิม dtac Network สามารถคลิกดูการตรวจสอบและตั้งค่าเพื่อใช้งานในต่างประเทศได้ดังนี้ Android "http://dtac.co.th/pdf/trinet/dual-imsi-menu-android-device.pdf" คลิก BlackBerry 10 "http://dtac.co.th/pdf/trinet/dual-imsi-menu-blackberry10-device.pdf" คลิก BlackBerry "http://dtac.co.th/pdf/trinet/dual-imsi-menu-blackBerry-os-device.pdf" คลิก iPad "http://dtac.co.th/pdf/trinet/dual-imsi-menu-ipad.pdf" คลิก iPhone "http://dtac.co.th/pdf/trinet/dual-imsi-menu-iphone.pdf" คลิก Nokia "http://dtac.co.th/pdf/trinet/dual-imsi-menu-nokia-feature-phone.pdf" คลิก Windows Phone "http://dtac.co.th/pdf/trinet/dual-imsi-menu-windows-phone8.pdf" คลิก ตรวจสอบโปรโมชั่นการใช้งานดีแทคในต่างประเทศ สะดวกทุกการติดต่อด้วยเบอร์เดิม "http://www.dtac.co.th/postpaid/services/roaming/roaming-promotion.html" คลิกที่นี่
ดูบทความเต็ม
คำถาม การรับ MMS ขณะอยู่ในต่างประเทศเสียเงินหรือไม่? ตอบ บริการรับและส่ง MMS รวมถึง Data Roaming ของดีแทคเติมเงินยังไม่มีการเปิดใช้บริการ MMS ที่ต่างประเทศ
ดูบทความเต็ม
คำถาม เครื่อง Local Brand เมื่อเปิดใช้งาน Data Roaming และย้ายพื้นที่ใช้งานไปมาระหว่าง 3G 850MHz และ 3G 2100MHz จะมี Pop-up ถามก่อนการ Roaming ทุกครั้ง ควรทำอย่างไร? ตอบ เนื่องจากเครื่อง Local Brand มีการตั้งค่าเตือนโรมมิ่งเป็น “เสมอ” ให้เปลี่ยนการตั้งค่าเตือนโรมมิ่งเป็น “ไม่เคย” โดยเข้าไปที่ การตั้งค่า (Settings); การจัดการ SIM (SIM management); โรมมิ่ง (Roaming); แสดงตัวเตือนโรมมิ่ง (Show roaming reminder)
ดูบทความเต็ม