ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
เปิด-ปิด การใช้งานอินเตอร์เน็ตดีแทคที่ต่างประเทศด้วยตัวเอง   ระหว่างอยู่ที่ต่างประเทศ หากต้องการควบคุมการใช้งานอินเตอร์เน็ต เพื่อป้องกันไม่ให้มือถือมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตตลอดเวลา ป้องกันค่าใช้จ่าย สามารถทำเองได้ง่ายๆ ดังนี้  กด *124*3#  เพื่อปิดการใช้งานอินเตอร์เน็ต  กด *124*4# เพื่อเปิดการใช้งานอินเตอร์เน็ต    
ดูบทความเต็ม
คำถาม การรับ MMS ขณะอยู่ในต่างประเทศเสียเงินหรือไม่? ตอบ บริการรับและส่ง MMS รวมถึง Data Roaming ของดีแทคเติมเงินยังไม่มีการเปิดใช้บริการ MMS ที่ต่างประเทศ
ดูบทความเต็ม
คำถาม เมื่อย้ายมาโครงข่าย dtac Network ในบางพื้นที่มีสัญลักษณ์ R หรือ Roaming ขึ้นที่หน้าจอ มีหมายความว่าอย่างไร สามารถใช้งานได้ตามปกติและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่? ตอบ สำหรับโทรศัพท์ทุกรุ่น เมื่อไม่ได้อยู่ในบริเวณที่มีเครือข่าย dtac Network (สัญญาณ 3G 2100MHz) ตัวเครื่องจะทำการ Roaming ไปใช้งานบนเครือข่าย dtac (สัญญาณ 3G 850MHz หรือ สัญญาณ 2G 1800MHz) ทำให้โทรศัพท์บางรุ่นขึ้นสัญลักษณ์ Roaming แต่ยังสามารถใช้งาน Voice และ Data ได้ตามปกติ ยกเว้น โทรศัพท์บางแบรนด์ เช่น i-mobile, Gnet และ Oppo ที่ต้องทำการเปิดใช้งาน Data Roaming ก่อน จึงจะสามารถใช้งาน Data ตามปกติได้ ทั้งนี้ การใช้งานดังกล่าว จะคิดค่าบริการตามปกติ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ดูบทความเต็ม
คำถาม บริการเสริม dtac internet: กรณีลูกค้าเดินทางไปต่างประเทศ ต้องทำการตั้งค่าบริการเสริม Data roaming อย่างไร? ตอบ ไม่ต้องทำการตั้งค่าที่มือถือใด ๆ เพิ่มเติม โดยจะใช้การตั้งค่าที่เคยตั้งไว้ตอนที่อยู่ที่ประเทศไทยตามปกติ แต่ต้องเปิดบริการ International Roaming ก่อนจึงจะสามารถใช้งาน data roaming ได้
ดูบทความเต็ม
คำถาม International Service : เมื่อใช้บริการระหว่างประเทศขณะอยู่ต่างประเทศ สามารถใช้บริการใดได้บ้าง?           ตอบ ใช้บริการได้เหมือนที่อยู่เมืองไทย เช่น 1. ใช้งาน โทรออก รับสายได้ตามปกติ ไม่ว่าจะเป็นการรับสาย โทรออกกลับเมืองไทย หรือโทรเบอร์ต่างประเทศ วิธีโทรกลับเบอร์ไทย คุณสามารถโทรหาเบอร์ในประเทศไทยทั้งเบอร์มือถือและเบอร์บ้านได้ กด 66 รหัสพื้นที่ หมายเลขโทรศัพท์ การโทรกลับเบอร์มือถือไทย 08 1666 xxxx เพียงกด +66 81666 xxxx การโทรกลับเบอร์บ้านที่เมืองไทย 02 622 xxxx เพียงกด +66 2622 xxxx วิธีโทรหาเบอร์ในประเทศ เมื่อคุณอยู่ต่างประเทศสามารถโทรหาเบอร์โทรศัพท์ในประเทศนั้นๆ ทั้งเบอร์มือถือและเบอร์บ้านได้ ดังนี้ กด รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ หมายเลขโทรศัพท์ 2.บริการด่วนพิเศษ เช่น เติมเงิน ตรวจสอบยอดเงิน เช็กโปรโมชั่น โดยไม่คิดค่าใช้บริการ 3.บริการใจดีต่าง ๆ ผ่านทางบริการด่วนพิเศษเท่านั้น โดยคิดค่าบริการตามปกติ 4.ได้รับ SMS ยืนยันจากบริการแฮปปี้โกอินเตอร์ตามปกติ 5.รับและส่งเฉพาะบริการที่เป็น SMS เท่านั้น 6.ติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าได้ผ่านทางหมายเลข (662) 202-7100 จากทุกประเทศ โดยคิดอัตราค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติเช่นเดียวกับการโทรกลับประเทศไทย สำหรับหมายเลข 1678 จะใช้บริการได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการในแต่ละประเทศ ส่วนบริการที่ไม่สามารถใช้ได้คือ บริการผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) และเลขหมายพิเศษ เช่น 1672, 1900, Data Roaming และ MMS
ดูบทความเต็ม
การเปิด/ปิดบริการระหว่างประเทศ ด้วยดีแทค แอป สามารถเปิด-ปิด บริการระหว่างประเทศ หรือโรมมิ่ง ด้วยตัวเอง ด้วยดีแทค แอป   1. เปิดดีแทค แอป   2. กดที่เมนู "อื่นๆ"   3. กดที่เมนู "บริการระหว่างประเทศ"   4. กดที่ "ฟันเฟือง" ด้านขวาบน   5. ในหน้า "ตั้งค่าบริการระหว่างประเทศ"   6. เลื่อนแถบที่ปุ่ม "บริการข้ามแดนอัตโนมัติ (IR)" เพื่อเปิด หรือ ปิด บริการได้
ดูบทความเต็ม