ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม การรับ MMS ขณะอยู่ในต่างประเทศเสียเงินหรือไม่? ตอบ บริการรับและส่ง MMS รวมถึง Data Roaming ของดีแทคเติมเงินยังไม่มีการเปิดใช้บริการ MMS ที่ต่างประเทศ
ดูบทความเต็ม
คำถาม International Service : เมื่อใช้บริการระหว่างประเทศขณะอยู่ต่างประเทศ สามารถใช้บริการใดได้บ้าง?           ตอบ ใช้บริการได้เหมือนที่อยู่เมืองไทย เช่น 1. ใช้งาน โทรออก รับสายได้ตามปกติ ไม่ว่าจะเป็นการรับสาย โทรออกกลับเมืองไทย หรือโทรเบอร์ต่างประเทศ วิธีโทรกลับเบอร์ไทย คุณสามารถโทรหาเบอร์ในประเทศไทยทั้งเบอร์มือถือและเบอร์บ้านได้ กด 66 รหัสพื้นที่ หมายเลขโทรศัพท์ การโทรกลับเบอร์มือถือไทย 08 1666 xxxx เพียงกด +66 81666 xxxx การโทรกลับเบอร์บ้านที่เมืองไทย 02 622 xxxx เพียงกด +66 2622 xxxx วิธีโทรหาเบอร์ในประเทศ เมื่อคุณอยู่ต่างประเทศสามารถโทรหาเบอร์โทรศัพท์ในประเทศนั้นๆ ทั้งเบอร์มือถือและเบอร์บ้านได้ ดังนี้ กด รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ หมายเลขโทรศัพท์ 2.บริการด่วนพิเศษ เช่น เติมเงิน ตรวจสอบยอดเงิน เช็กโปรโมชั่น โดยไม่คิดค่าใช้บริการ 3.บริการใจดีต่าง ๆ ผ่านทางบริการด่วนพิเศษเท่านั้น โดยคิดค่าบริการตามปกติ 4.ได้รับ SMS ยืนยันจากบริการแฮปปี้โกอินเตอร์ตามปกติ 5.รับและส่งเฉพาะบริการที่เป็น SMS เท่านั้น 6.ติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าได้ผ่านทางหมายเลข (662) 202-7100 จากทุกประเทศ โดยคิดอัตราค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติเช่นเดียวกับการโทรกลับประเทศไทย สำหรับหมายเลข 1678 จะใช้บริการได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการในแต่ละประเทศ ส่วนบริการที่ไม่สามารถใช้ได้คือ บริการผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) และเลขหมายพิเศษ เช่น 1672, 1900, Data Roaming และ MMS
ดูบทความเต็ม