ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
เปิด-ปิด การใช้งานอินเตอร์เน็ตดีแทคที่ต่างประเทศด้วยตัวเอง   ระหว่างอยู่ที่ต่างประเทศ หากต้องการควบคุมการใช้งานอินเตอร์เน็ต เพื่อป้องกันไม่ให้มือถือมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตตลอดเวลา ป้องกันค่าใช้จ่าย สามารถทำเองได้ง่ายๆ ดังนี้  กด *124*3#  เพื่อปิดการใช้งานอินเตอร์เน็ต  กด *124*4# เพื่อเปิดการใช้งานอินเตอร์เน็ต    
ดูบทความเต็ม