คำถาม

บริการเสริม dtac internet: กรณีลูกค้าเดินทางไปต่างประเทศ ต้องทำการตั้งค่าบริการเสริม Data roaming อย่างไร?

ตอบ

ไม่ต้องทำการตั้งค่าที่มือถือใด ๆ เพิ่มเติม โดยจะใช้การตั้งค่าที่เคยตั้งไว้ตอนที่อยู่ที่ประเทศไทยตามปกติ แต่ต้องเปิดบริการ International Roaming ก่อนจึงจะสามารถใช้งาน data roaming ได้

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
2 จาก 2
อัพเดตล่าสุด:
‎15-06-2015 03:33
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง