Wanib98
Regular Viewers

I

  1. เรียกเก็บเงินจากดีแทค ผ่าน Play Store ไม่ได้ค่ะ ขึ้นว่าหมายเลขของคุณถูกระงับการใช้จ่ายผ่านแอป คืออะไรคะ ทำไมถึงถูกระงับ
แท็ก (1)
1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: I

@Wanib98 สำหรับบริการซื้อ item จาก google play ผ่านเบอร์ดีแทค หมายเลขจะต้องเปิดใช้งานอย่างน้อย 91 วันก่อน จึงจะสามารถใช้บริการได้ค่ะ อย่างไรน้องฟ้าตรวจสอบให้เพิ่มเติมรบกวนขอทราบ เบอร์โทร , ชื่อจดทะเบียนโดยแจ้งข้อมูลมาได้ทาง inbox Community >> https://bit.ly/2DhNnux ( ส่งไปยัง dtac_Callcenter ) พร้อมแนบ link กระทู้นี้มาด้วยนะคะ

10475

dtac feedback team