supit
New Contributor

7500191 ข้อความส่งออกเอง

เครื่องส่งข้อความออกเอง ไปที่ 7500191 ส่งข้อความว่า DCB_ASSOCIATION:WZCwsOiFi9t6VFEM8KXU3cFk คืออะไร และต้องแก้ไขอย่างไร

6 คำตอบ 6
del_Iampichet
Brand Lovers

Re: 7500191 ข้อความส่งออกเอง

จะเป็น SMS ในลักษณะของการทำรายการผ่านทาง Google Play อ่ะครับ ไม่ทราบพี่ @supit ได้เข้าไปทำรายการรึเปล่าเอ่ย
Mr.Pichet Nuengsaeng
Patcharaporn
Brand Lovers

เรื่อง: 7500191 ข้อความส่งออกเอง

น่าจะเป็นบริการเสริม CPA 

ถ้าไม่ต้องการใช้งานสามารถยกเลิกได้ด้วยตัวเอง โดยกด *137 แล้วโทรออก ค่ะ

supit
New Contributor

Re: 7500191 ข้อความส่งออกเอง

@Iampichetไม่รู้อะคะ แล้วมันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากโปรโมชั่นหรือเปล่าคะ

 

supit
New Contributor

เรื่อง: 7500191 ข้อความส่งออกเอง

@patcharapon  ขอบคุณค่ะ

del_Iampichet
Brand Lovers

Re: 7500191 ข้อความส่งออกเอง

@supit หากมีการซื้อสินค้าก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครับ
ยังไงลองกดตรวจสอบยอดค่าบริการ/บริการเสริม ดูก่อนนะครับว่ามีรายการใดบ้าง ที่ dtac App http://ddch.dtac.co.th/MDDAffiliateWeb/Download/5f76f0c
หากไม่ไม่ก็ไม่มีค่าบริการครับผม
Mr.Pichet Nuengsaeng
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: 7500191 ข้อความส่งออกเอง

Buddy ใบบัว รบกวนคุณ supit ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือเข้ามาทาง inbox

พร้อมแนบลิ้งกระทู้นี้เข้ามาด้วยนะคะ Buddy ใบบัว แจ้งข้อมูลค่ะ 

</