โดนเรียกเก็บค่าบริการจาก sms ที่ไม่ได้สมัคร

โดนหลายครั้งแล้วครับรบกวนติดต่อกลับด้วย
1 คำตอบ 1
สมาชิกขาประจำ

Re: โดนเรียกเก็บค่าบริการจาก sms ที่ไม่ได้สมัคร

ช่องทางยกเลิกครับ http://ddch.dtac.co.th/MDDAffiliateWeb/Download/5f76f0c
Mr.Pichet Nuengsaeng