Supernutman
New Contributor

เรื่อง: วิธียกเลิกบริการ SMS ดีแทค

บริการsms สูบเงินชั่วๆ หากินกับคนไม่รู้อิโหน่อิเหน่ แบบนี้เลิกเถอะครับ อย่าอ้างว่าเป็นบริการจากบริษัทอื่นเลย มันก็กินหัวคิวเป็นขั้นเป็นตอน ร่วมกันโกงเป็นขบวนการนั่นแหละ ความอัปยศ้นของพวกท่านเอง เห็นแก่ได้เล็กน้อยๆ จงรอวันฉิปหายได้เลย ส่วนของผมถือว่าทำบุญทำทานให้พวกเปรตที่มาขอกิน บาปบุญคุณโทษมันมีจริงครับ ทำธุรกิจอุบาทว์แบบนี้ไม่มีทางเจริญได้หรอก