Highlighted
ผู้ชมขาประจำ

เรื่อง: ทำอย่างไร เมื่อสมัครใช้งาน dtac Online Community ไม่ได้

ทำอย่างไรคะให้สามารถหักค่าบริการเกมได้


Samii_go เขียนแล้ว:
24514

 

แท็ก (1)
1 คำตอบ 1
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: เรื่อง: ทำอย่างไร เมื่อสมัครใช้งาน dtac Online Community ไม่ได้

สำหรับหมายเลข 6694290xxxx ที่คุณ ​@Sumana2553 แจ้งเข้ามานั้น น้องฟ้าตรวจสอบถูกระงับการใช้งานเนื่องจากมีการใช้งานเกินวงเงินนะคะ อย่างไรสามารถปรับเพิ่มวงเงินการใช้งานและใช้บริการหักค่าบริการเกมได้ตามปกติค่ะ น้องฟ้าสอบถามรายละเอียดผ่านทาง inbox เพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วนะคะ รบกวนแจ้งรายละเอียดกลับเข้ามานะคะ ยินดีช่วยดูแลค่ะ

7416

dtac feedback team