ฆฤณ
Brand Lovers

เรื่อง: การชำระเงินผ่าน Google play โดยตัดเงินจาก dtac

 

สวัสดีครับคุณ @gholangwang

 

 

ยังไม่สามารถใช้งานได้ครับ 

 

 

สำหรับระยะเวลาการแก้ไข  ระบบไม่ได้ระบุวันเวลาที่ชัดเจนไว้ครับ 

 

 

หากระบบกลับมาใช้ได้แล้ว ทางเราจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งนะครับ  ขออภัยในความไม่สะดวกอีกครั้งนะครับ