Took12345
New here

เบอร์ไม่ได้ใช้งานนานอยากนำกลับมาใช้ใหม่

เบอร์ไม่ได้ใช้งานนานอยากนำกลับมาใช้ใหม่099-1783552

1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เบอร์ไม่ได้ใช้งานนานอยากนำกลับมาใช้ใหม่

น้องฟ้านุชชี่ตรวจสอบเบอร์ 099178xxxx ถูกยกเลิกถาวรไปแล้วเมื่อ 30/09/2020 เนื่องจากจะไม่ได้เติมเงินเพื่อเพิ่มวันใช้งานนะคะ ซึ่งเบอร์จะถูกยกเลิกค่อนข้างนานแล้วและเกินระยะเวลาที่กำหนด จึงไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้แล้ว ต้องขออภัยด้วยค่ะ ปัจจุบันดีแทคมีเบอร์สวย เบอร์มงคล พร้อมแพ็กเกจพิเศษที่น่าสนใจต่างๆ สามารถเลือกเบอร์ใหม่ได้ดังนี้นะคะ
>> แบบระบบเติมเงิน : https://bit.ly/367dPEs
>> แบบระบบรายเดือน : https://bit.ly/3fV9SY7

dtac feedback team