ผู้ชมขาประจำ

รายเดือนดีเทค

อยากทราบวงเงินต่อวันของผมครับ เช็คอย่างไรครับ