Jutanthip
New Contributor

รอรับ OTP คนละครึ่ง แต่ไม่ได้รับ sms ครับ หมา่ยเลข 0873259609

รอรับ OTP คนละครึ่ง
แต่ไม่ได้รับ sms ครับ
หมา่ยเลข 0873259609

1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

รอรับ OTP คนละครึ่ง แต่ไม่ได้รับ sms ครับ หมา่ยเลข 0873259609

สำหรับปัญหาที่คุณ Jutanthip ได้แจ้งเข้ามาเรื่องใช้งาน sms OTP ไม่ได้นั้น ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำลังเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุดครับ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้งานครับ
</