Highlighted
dtac call center

เรื่อง: ถูกหักเงิน จากการใช้ internet ทั้งๆที่ไม่ได้เปิด mobile data เลย

น้องฟ้า ใบบัว ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่ได้รับด้วยนะคะ คุณ @klongtoon  มีการใช้งาน wifi ด้วยหรือไม่คะ แนะนำ ปิดการใช้งานอินเตอร์เน็ต เพื่อป้องกันการคิดค่าบริการในการเชื่อมต่อ >> - ปิด สัญญาณ internet กด *104*72# โทรออก และ
แนะนำตรวจสอบยอดเงินและรายละเอียดการใช้งาน โดยทำรายการผ่าน www.dtac.co.th นะคะ >> mydtac eService ใส่หมายเลขโทรศัพท์ กดรับรหัสผ่าน และรอรับรหัสผ่าน 4 หลัก ทางข้อความ จากนั้น เข้าสู่ระบบ
เลือก ข้อมูลการใช้งาน >> ค้นหารายละเอียดการใช้งาน >> เลือกรอบบิล >> เลือกประเภทการใช้งาน และตรวจสอบยอคค่าบริการของเดือน

dtac feedback team