Ae_shewarat
Just browsing

ถูกระงับการชำระค่าแอพและไอเทม

หมายเลขถูกระงับการชำระค่าแอพและไอเทม ต้องทำยังไงคะ

1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: ถูกระงับการชำระค่าแอพและไอเทม

สำหรับ หมายเลข 6662748xxxx การซื้อ Application ผ่านมือถือ ลูกค้าจดทะเบียน เปิดเบอร์ใหม่ จะต้องมีอายุการใช้งาน อย่างน้อย 91 วันขึ้นไปจึงจะสามารถใช้บริการได้นะคะ น้องฟ้าต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่คุณ ​@Ae_shewarat ได้รับด้วยนะคะ และสามารถเลือกขมรายละเอียดการซื้อ แอพและไอเทม เพิ่มเติมผ่านทาง bit.ly/2JcTGmR นะคะ

7416
</