VanidaSirilar
Contributor

ต้องการยกเลิกบริการข่าวเเละบันเทิง

Screenshot_20190130-093422_dtac.jpg

 

 

1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: ต้องการยกเลิกบริการข่าวเเละบันเทิง

น้องฟ้าตรวจสอบหมายเลข 6699452xxxx ที่คุณ VanidaSirilar แจ้งเข้ามานั้น จะไม่พบข้อมูลการสมัครบริการเสริมข่าวสาร ซึ่งจะไม่สามารถทำการยกเลิกได้นะคะ แต่พบการทำรายการเกี่ยวกับการจองเที่ยวบินออนไลน์ ซึ่งจะคิดค่าบริการเป็นรายครั้งต่อการทำรายการค่ะ

7416
</