Highlighted
ผู้ชมขาประจำ

ตัดเงินในซิมเข้าบัญชีธนาคาร

กสิกร กันต์ 

0268648488

1 คำตอบ 1
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: ตัดเงินในซิมเข้าบัญชีธนาคาร

@Kanma1 กรณีต้องการตัดยอดเงินใน sim เข้าบัญชีธนาคาร ทางดีแทคจะไม่มีบริการดังกล่าวนะคะ น้องฟ้าต้องขออภัยด้วยค่ะ หากต้องการให้ดูแลด้านใดเพิ่มเติมสามารถแจ้งมาได้เสมอนะคะ ยินดีช่วยเหลือค่ะ

10475

dtac feedback team