Highlighted
ผู้ชมขาประจำ

ตัดเงินผ่านดีแทค

มันเขียนว่า หมายเลขของท่านถูกระงับการให้บริการนี้ หมายความว่ายังไงครับ

1 คำตอบ 1
dtac call center

เรื่อง: ตัดเงินผ่านดีแทค

@Wuttikorn1 น้องฟ้าตรวจสอบเบอร์ 063482xxxx จะยังใช้งานไม่ครบเงื่อนไขการซื้อ item ผ่านเบอร์ดีแทคนะคะ ซึ่งต้องเปิดใช้งานอย่างน้อย 91 วันก่อน จึงจะสามารถใช้บริการได้ค่ะ หลังจากครบตามเงื่อนไขแล้วสามารถดูข้อมูลการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ >> https://bit.ly/2TggEiE ค่ะ

10475

dtac feedback team