Highlighted
ผู้ชมขาประจำ

ซื้อเพชร ไม่ได้ LineGame

ซื้อของผ่าน Play store ไม่ได้ครับระบบแจ้งว่า การซื้อของคุณถูกปฏิเสธ,ไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อผู้ให้บริการ

ก่อนหน้านี้เคยมีประวัติการซื้อนะครับและจำนวนเงินที่ซื้อไม่เกิน 1200 บาท

แท็ก (2)
1 คำตอบ 1
dtac call center

เรื่อง: ซื้อเพชร ไม่ได้ LineGame

 

ไม่ทราบว่าใช้งานผ่าน wifi หรือเปล่าคะ ถ้าใช้ผ่าน wifi จะซื้อไม่ได้นะคะ 

 

Buddy กระต่าย

dtac feedback team